Template common/add-to-cart.html does not exist.
kokosklep
Nowy koszyk

Mój koszyk

0 PLN
 • Polityka prywatności

  Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy:

  Administrator danych osobowych:

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest La Rose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ul. Urzędnicza 36 91-312 Łódź , KRS 0000406275, NIP 118-208-21-38, REGON 145915141

   

  Dane kontaktowe do Działu Ochrony Danych Osobowych:

  adres e-mail: ochronadanychosobowych@larose.net.pl

  adres pocztowy: Ochrona Danych Osobowych La Rose Sp. z o.o. ul.  Ul. Urzędnicza 36 91-312 Łódź

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej 
  z Państwem, w tym do:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu,
   w tym dokonywania transakcji  i płatności,
  • zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji 
   i rozwiązywania problemów technicznych,
  • obsługi reklamacji w przypadku jej złożenia;
  • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy),
  • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
  • wysyłki newslettera - jeśli była wyrażona na to zgoda
  • dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

  Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu La Rose Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f) RODO),  którym jest: 

  • monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych,
  • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach sklepu lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Państwa aktywności w sklepie,
  • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów sklepu lub usług bądź towarów osób trzecich,
  • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon,
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną,
  • przeprowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
  • obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności do Biura Obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
  • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział,
  • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  • prowadzenie analiz statystycznych,
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  • zapisywania danych w plikach cookies,
  • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

  Zakres przetwarzanych danych osobowych:

  Administrator, za pośrednictwem strony internetowej oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

  Państwa dane możemy przekazać:

  •             podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.: (I) naszym podwykonawcom wspierającym nas w prowadzeniu i działalności sklepów np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, (II) agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów lub organizacji akcji marketingowych; (III) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne; (IV) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową; (V) agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie; 

  W szczególności Państwa dane udostępniane są:

  • spółce Kokosklep Sp. o.o. ul. Urzędnicza 36 91-312 Łódź (Nip: 6772352222, KRS 0000373329 Sąd Gospodarczy w Łodzi, XX Wydział KRS), jako upoważnionej do obsługi strony internetowej www.kokosklep.pl oraz panelu allegro i związanych z tym niezbędnych czynności potrzebnych do realizacji zamówień, obsłudze korespondencji lub procesie obsługi klienta oraz obsługi marketingowej, w tym wysyłki newslettera i obsłudze social mediów.  
  • spółce Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197, na potrzeby kampanii marketingowych (w tym w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera) oraz w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu. 
  • Administrator informuje, strona wykorzystuje kody śledzenia Edrone jako technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony Internetowej Sklepu w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali lub social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu Edrone.

  •         innym administratorom będącym: (I) agencjami reklamowymi i podmiotami współpracującymi przy organizacji akcji marketingowych lub przy prowadzeniu i obsłudze sklepów, w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń; (II) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; (III) operatorom płatności.

  Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

  Zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób, w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana. 

  Dobrowolność podania danych:

  Dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa dobrowolnie. Mogą być one niezbędne do realizacji przysługujących Państwu uprawnień, jako klienta sklepu. Proszę pamiętać, że nie byliście i nie jesteście Państwo zobowiązani do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Państwa danych nie spowodowałoby i nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości skorzystania z rabatu lub otrzymania informacji o naszych promocjach, produktach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych lub realizacji innych uprawnień klienta sklepu.

  Automatyczne podejmowanie decyzji:

  Państwa dane podane w trakcie rejestracji w sklepie lub podczas dokonywania zakupów bez rejestracji, mogą być, za Państwa zgodą, wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, dla celów przyznania rabatu i przygotowania ofert specjalnych. Decyzje podejmowane będą automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, wiek, liczba i częstotliwość zakupów realizowanych oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do Państwa informację o przyznanej korzyści – rabacie lub ofercie specjalnej. Możecie Państwo skorzystać z przyznanego przywileju na zasadach określonych w informacji o jego przyznaniu, możecie również z niego zrezygnować, a także odwołać się od danej decyzji.

  Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).

  Przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do przekazanych nam danych osobowych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Oprócz tego przysługuje Państwu  prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

  Macie także Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Macie Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu:

  •             gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych,

  •             w dowolnym momencie wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Państwa danych do takich celów.

  Newsletter

  • Możecie Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter). Zgoda taka następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia. Możecie także zapisać się na newsletter w terminie późniejszym poprzez pop-up lub odpowiedni formularz na dole strony. 
  • W przypadku wyrażenia takiej zgody należy podać imię oraz adres e-mail, na który wyślemy Państwu informacje o promocjach (Newsletter) Sklepu Internetowego Kokosklep, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
  • W imieniu LaRose Sp. z o.o. newsletter jest wysyłany przez Kokosklep Sp. z o.o., jako podmiot upoważniony do wysyłki Newslettera.
  • Możecie Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie odpowiedniego linku znajdującego się w treści Newslettera lub informując o tym Kokosklep Sp. z o. o. (sklep@kokosklep.pl lub 798 739 828)

  11 Konto

  W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).